Týden osob po poranění mozku 2010

V týdnu od 15. března 2010 se konal Evropský týden mozku. Občanské sdružení CEREBRUM se rozhodlo na jeho aktivity navázat v týdnu od 22. do 26. 3. 2010 „Týdnem osob po poranění mozku“, kdy jsme pro veřejnost připravili zajímavé vzdělávací a informační akce.

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující. Mezi hlavní cíle sdružení patří podpora rodin v podpůrných terapeutických programech, osvěta a zvyšování povědomí české veřejnosti o problematice poranění mozku a také prosazování systémových změn v organizaci péče na celostátní úrovni.

Program „Týdne osob po poranění mozku 2010“
Pondělí  22. 3. 2010, 17.00 - 18.00 hodin
Přednáška „Efektivita biofeedbacku po poranění mozku“ , přednášel  Dr. Jiří Tyl a Mgr. Bibiána Naďová. Na přednášce se mohli dozvědět, jak má správně fungovat mozek a jak lze prostřednictvím EEE biofeedfacku posilovat narušené funkce mozku. EEE-biofeedback je vysoce specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy, především pro trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání/sebekázně a zlepšení výkonů intelektu.

Úterý 23. 3. 2010, 16.00 - 17.15 hodin

Promítání filmu v anglickém jazyce „Život po poranění mozku“ se simultánním českým překladem a následnou besedou. Film působivou formou zobrazuje životy lidí po poranění mozku a umožňuje divákům lépe porozumět problémům, se kterými se tito lidé potýkají.

Úterý 23. 3. 2010, 17.30 - 19.00 hodin

Vernisáž obrazů hradů a zámků Michala Baláka, člena CEREBRA.

Čtvrtek 25. 3. 2010, 9.00 do 16.00 hodin

Workshop „Poranění mozku, následky, diagnostika a rehabilitace“ zaměřený zejména na počítačem asistovanou rehabilitaci, diagnostiku a terapii poruch chování způsobených poškozením mozku.
Přednášející: Dr. Laco Gaál, Dr. Marek Preiss, Mgr. Alice Pulkrabková, Dr. Jiří Tyl, Mgr. Bibiana Naďová, Mgr. Slávka Škvareková a Lucie Lintymerová.
Workshop byl akreditován Asociací klinických psychologů a Českou asociací ergoterapeutů.

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;