Klub Cerebra2007 pro lidi po poranění mozku

Trvání projektu: 1. srpen 2008 - 30. červen 2009

Donátor: Nadace Vodafone

Nadace Vodafone podpořila jako první nadace náš rehabilitačně rekondiční program, který jsme poprvé začali poskytovat na jaře 2008 díky finanční podpoře MUDr. Oldřicha Vyšaty a jeho společnosti Neurops.

V rámci projektu jsme kromě malého rehabilitačního programu získali i finance na vybavení Klubu drobným majetkem, pořízení tiskárny a počítače, zřízení knihovny a celkově rozšíření nabídky volnočasových aktivit. Přesunuli jsme se tak z dobrovolné činnosti k postupné profesionalizaci.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;