Inkluze po poranění mozku

CEREBRUM

V září 2009 zahájilo Sdružení CEREBRUM mezinárodní projekt Přenos dobré praxe a zkušeností v sociálním začleňování osob po poranění mozku, zkráceně Inkluze po poranění mozku.

Tento projekt je financován z prostředků evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

 • Základní informace o projektu

  Hlavním cílem projektu je popsat klíčové nedostatky v systému péče a rehabilitace pro osoby po získaném poškození mozku v České republice, zjistit regionální dostupnost péče a rehabilitace a navrhnout potřebné systémové změny.

  více...

 • Aktivity projektu

  V rámci projektu Inkluze po poranění mozku je realizováno celkem osm klíčových aktivit. Zde je uvedený jejich stručný přehled.

  více...

 • Partneři projektu

  Partnery projektu jsou Česká alzheimerovská společnost, Brain Injured and Families - European Confederation a Brain Tree Training - Cognitive Rehabilitation Services.

  více...


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;