Šance lidem po poranění mozku

Hlavním cílem projektu je podpořit začlenění osob po poranění mozku zpět na trh práce a zvýšit jejich
zaměstnatelnost.

 Projekt se zaměřuje na pomoc nezaměstnaným osobám s následkem poranění mozku lehkého a středně
těžkého stupně, u kterého je dlouhodobě velmi malá pravděpodobnost umístění na trhu práce v Praze.
 Cílovou 
skupinou bude 20 osob.
 
Dílčí cíle:

 • Sociální i profesní reintegrace osob po poranění mozku ohrožených sociální exkluzí.
 • Rozvoj schopností a dovedností směřující k samostatnosti a soběstačnosti.
 • Poskytování profesně-psychologického poradenství.
 • Prevence a zmírňování důsledků nežádoucích psychických a sociálních jevů. Na ty se zaměřují vzdělávací a praktické aktivity v rámci širší profesní reintegrace nebo profesního zdokonalování a sestavení pracovněrehabilitačního plánu.
 • Pracovní poradenství zaměřeno na vyhledávání vhodného zaměstnání a na přípravu k práci.
 • Analýza místního trhu práce.
 • Vytvoření praktických strategií na řešení praktických věcí v soc. a prac. prostředí.
Projekt bude realizován prostřednictvím klíčových aktivit:
 1. Přípravná fáze projektu.
 2. Zajištění a realizace pracovně psychologického poradenství spojeného s psychol. bilanční diagnostikou.
 3. Zajištění a realizace komplexního ergodiagnostického vyšetření.
 4. Zajištění a realizace individuální podpory a poradenství pro účastníky projektu.
 5. Poradenský motivační program pro osoby po poranění mozku.
 6. Zajištění a realizace praktických ukázek profesí se zaměřením na řemesla a služby.
 7. Poradenství k zprostředkování pracovního uplatnění účastníků projektu.
 8. Řízení, koordinace a organizace projektu.
V rámci projektu vznikne 1 výstup:
 • brožura strategií jak uspět na pracovním trhu pro lidi po poranění mozku
Realizace projektu bude 10 měsíců a bude se na ní podílet manažerský a odborný tým: projektový manažer, finanční manažer, asistentka, soc. poradce, odb. pracovník, psycholog I. a II., ergoterapeut, logoped, fyzioterapeut, pracovní poradce.

  

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;