Pomáhej pohybem – neurorehabilitace v Cerebru.

CEREBRUM

Nadační příspěvek společnosti ČEZ – Pomáhej pohybem pomohl  s realizací projektu  Podpora neurorehabilitace v Cerebru. Neurorehabilitace je jedineční přístup, jak pomoci lidem po traumatickém poranění mozku nebo jiném poškození mozku obnovit ztracené a poškozené kognitivní funkce. Projektem jsme pomohli 30 lidem se středně těžkým poškozením mozku, u kterých se v období září 2015 – září 2016 v rámci jednotlivých cílených aktivit a cvičení obnovovaly a upevňovaly jednotlivé kognitivní funkce, např. paměť, pozornost, soustředění, rozhodování, exekutivní funkce, logopedické vady, např. afázie a celková fyzická zdatnost a pohyblivost. V rámci projektu byl dostatečný prostor na sebepoznání a porozumění chování, které se v souvislosti s poškozením mozku vyskytuje. Projekt byl přínosem i pro rodinné příslušníky a pečující o tyto osoby z důvodu sociální izolaci, do níž se lidi s poškozením mozku a jejich rodiny často dostávají pro nepochopení jejich problémů.

Děkujeme, že jste pohybem roztančili peníze pro dobrou věc!


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;