Partner projektu - FOSA o. p. s.

CEREBRUM

Pracovní poradenství pro osoby po poškození mozku a jejich zaměstnavatele

Vzhledem ke specifickým potřebám cílové skupiny a nutnosti individuálního přístupu bude v rámci projektu "Cesta do práce osob po poškození mozku" fungovat poradna pro současné a bývalé účastníky programu a pro jejich rodiny, protože ty jsou druhou a často zanedbávanou obětí traumatu.
Účastníci projektu budou podpořeni pracovním konzultantem  při činnostech spojených s pracovním uplatněním.

Poradenství bude zaměřeno na zjišťování osobnostních/kvalifikačních předpokladů, poradenství v oblasti volby povolání, podpoře při komunikaci s veřejnými institucemi a potencionálním zaměstnavatelem. Poradenství se věnuje i podpůrným mechanismům a nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti.Podpora je poskytována také zaměstnavateli účastníka programu, a to např. s úpravou pracovního místa, s přijímáním uživatele, s vytvořením podmínek pro přijetí uživatele do pracovního kolektivu apod.

Kontakt:
Mgr.Veronika Samcová
pracovní konzultantka
e-mail: ,

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;