Informace pro zaměstnavatele

Vážení zaměstnavatelé,

Chcete vytvořit nová pracovní místa pro proškolené a motivované osoby?
Máte zájem o mzdové příspěvky pro tyto nové zaměstnance?
Jedním z hlavních cílů projektu Cesta do práce osob po poškození mozku je nalézt vhodné pracovní uplatnění pro účastníky projektu s lehkým a středně těžkým poškozením mozku. 
Realizátorem projektu je Cerebrum – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin.
V případě, že Vás projekt zaujal a chcete pomoci těmto lidem s uplatněním na trhu práce nebo hledáte nové zaměstnance, následující informace jsou určeny právě Vám.


Co Vám nabízíme:

  • výběr vhodného uchazeče na Vaše nové pracovní místo z řad účastníků projektu,
  • proškolení daného účastníka projektu v akreditovaných rekvalifikačních kurzech: 
Administrativa s využitím PC
Výpomoc při přípravě pokrmů

  • mzdový příspěvek na nově vytvořené pracovní místo do výše 8 tis. korun na měsíc po dobu 6 měsíců
  • mzdový příspěvek na stávající pracovní místo do výše 8 tis. korun na měsíc po dobu 4 měsíců

Co očekáváme:


Vytváření nových pracovních míst, tj. vytvořená pracovní místa musí představovat čistý nárůst pracovních míst v organizaci oproti průměru za posledních 12 měsíců v případě, že zaměstnavatel získá příspěvek v rámci podpory de minimis. Vytváření možností pracovního uplatnění účastníků rekvalifikace s přihlédnutím na jejich postižení minimálně po dobu čerpání prostředků podpory de minimis.


V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;