Cesta do práce osob po poškození mozku

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpořit osoby po poškození mozku při návratu do zaměstnání a zvýšit jejich hodnotu na trhu práce. Vzhledem ke specifickým potřebám osob po poškození mozku bude vytvořeno pracovní tréninkové centrum, které pomůže lidem po poškození mozku získat a udržet si pracovní místo na otevřeném trhu práce. V rámci projektu proběhne 5 tréninkových pracovních programů (délka trvání 1 programu je 4 měsíce), které budou soustředěny na teoretický a praktický nácvik sociálních a pracovních dovedností. Účastníci projektu projdou vstupní a výstupní pracovní diagnostikou, která bude ověřovat předpoklady člověka po poškození mozku k pracovnímu uplatnění. Na vstupní pracovní diagnostiku navazuje dvoutýdenní motivačně vzdělávací modul, kde se budou účastníci vzdělávat zejména v oblastech, které byly poškozením mozku narušeny. Následuje odborná rekvalifikace ve dvou alternativách: rekvalifikace v oblasti administrativy a rekvalifikace příprava teplých pokrmů. Na rekvalifikace navazují měsíční praxe. Po celou dobu účasti v projektu budou moci zájemci o zaměstnání využívat pracovního poradenství a ve spolupráci s partnerem projektu obdrží intenzivní podporu při získání a udržení pracovního místa. V rámci projektu bude zprostředkováno pracovní uplatnění 15 osobám, z toho vzniknou tři nová pracovní místa a devět jich bude zprostředkovaných. Projekt je naplánován na 24 měsíců se zahájením v červnu 2012 a ukončením v květnu 2014.

Partner projektu

Fosa, o.p.s.
Vznikla v roce 2010 sloučením občanského sdružení FORMIKA, o.s., s občanským sdružením Podpora samostatnosti Osa. Fosa, o.p.s. , dříve FORMIKA, o.s., poskytuje od r. 2003 služby podporovaného zaměstnávání (PZ) lidem se znevýhodněním na trhu práce, zejména v důsledku zdravotního postižení. Posláním sdružení je poskytovat lidem znevýhodněným na trhu práce v důsledku mentálního, fyzického, smyslového a kombinovaného postižení, duševního onemocnění nebo sociální izolace takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;