Projekty

CEREBRUM realizuje nebo se podílí na realizaci řady projektů. Tyto projekty jsou zaměřeny na pomoc osobám po poranění mozku, šíření informací o této problematice mezi veřejností i na prosazování systémových změn v péči o tyto osoby na celostátní úrovni.

V současnosti jsou v běhu tyto projekty:

Šance lidem po poranění mozku

Hlavním cílem projektu je podpořit začlenění osob po poranění mozku zpět na trh práce a zvýšit jejich zaměstnatelnost. Projekt se zaměřuje na pomoc nezaměstnaným osobám s následkem poranění mozku lehkého a středně těžkého stupně, u kterého je dlouhodobě velmi malá pravděpodobnost umístění na trhu práce v Praze. Cílovou skupinou bude 20 osob.

Cesta do práce osob po poškození mozku

Cílem projektu je podpořit osoby po poškození mozku při návratu do zaměstnání a zvýšit jejich hodnotu na trhu práce. Vzhledem ke specifickým potřebám osob po poškození mozku bude vytvořeno pracovní tréninkové centrum, které pomůže lidem po poškození mozku získat a udržet si pracovní místo na otevřeném trhu práce. V rámci projektu proběhne 5 tréninkových pracovních programů (délka trvání 1 programu je 4 měsíce), které budou soustředěny na teoretický a praktický nácvik sociálních a pracovních dovedností. V rámci projektu bude zprostředkováno pracovní uplatnění 15 osobám, z toho vzniknou tři nová pracovní místa a devět jich bude zprostředkovaných. Projekt je naplánován na 24 měsíců se zahájením v červnu 2012 a ukončením v květnu 2014.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;