Tiskové zprávy

 • CEREBRUM

  Rehabilitace horních končetnin na přístroji Armeo Boom

  Cerebrum - Sdružení osob po poranění mozku za finanční pomoci firemních dárců zakoupilo rehabilitační přístroj Armeo Boom - jediný svého druhu v ČR. Armeo Boom je určen pro rehabilitaci horních končetin osob po poškození mozku s mírným až středním poškozením hybnosti. Je vhodný pro ambulantní a domácí použití a představuje optimální terapeutické řešení tohoto problému. Přístroj kombinuje samostatně řízená pohybová cvičení s umocněnou zpětnou vazbou, nástroji k hodnocení a řízeným softwarem Armeocontrol. Cvičení probíhají na visutém závěsném systému, který umožňuje pacientovi provádět s postiženou paží samostatná cvičení v trojrozměrném pracovním rozsahu. S pacientem pracuje zkušený ergoterapeut.

  více...

 • Financování rehabilitace osob se získaným poškozením mozku vyžaduje propojení zdrojů ze zdravotního pojištění a sociálního systému

  Sdružení CEREBRUM uspořádalo v pondělí 10. ledna 2011 v Poslanecké sněmovně kulatý stůl k financování rehabilitace osob se získaným poškozením mozku. V pořadí 4. kulatý stůl se konal pod záštitou senátorky Ing. arch. Daniely Filipiové a poslankyně Výboru pro sociální politiku Lenky Kohoutové.

  více...

 • Na ministerstvu byl představen model rehabilitace pro lidi po poškození mozku

  Sdružení CEREBRUM uspořádalo na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí druhý mezinárodní workshop k organizaci péče, rehabilitace a poskytování sociálních služeb a dlouhodobé péče pro občany po poškození mozku. Cílem této akce bylo seznámit českou odbornou veřejnost s příklady dobré praxe v oblasti poskytování ucelené rehabilitace, zajištění kontinuity péče a rehabilitace při přechodu pacienta z nemocnice do komunity a zajištění dostupnosti sociálních služeb a služeb dlouhodobé péče na komunitní úrovni.

  více...

 • Ministerstvo uznalo nevyhovující péči o pacienty po poškození mozku

  CEREBRUM v říjnu 2010 v otevřeném dopise adresovaném ministru zdravotnictví docentu Hegerovi žádalo o pomoc při řešení neutěšené situace v oblasti dostupnosti péče a rehabilitace pro pacienty po získaném poškození mozku v ČR. Řešení této problematiky by podle CEREBRA vedlo k celkovému zefektivnění systému péče, finančním úsporám v oblasti dlouhodobé péče a zlepšení kvality života pacientů po poškození mozku.

  více...

 • Ve Sněmovně se diskutovalo o tom, jak zajistit rehabilitaci pro pacienty po poškození mozku

  10. 11. 2010, Praha - Sdružení CEREBRUM uspořádalo dne 9. listopadu 2010 v Poslanecké sněmovně kulatý stůl k organizaci péče a rehabilitace po poranění mozku v ČR, jehož tématem bylo zajištění regionální dostupnosti rehabilitace pro pacienty po poškození mozku.

  více...

 • Poranění mozku a co dál pro rodinné příslušníky

  Sdružení CEREBRUM uspořádalo ve dnech 23.-24. 10. 2010 víkendový workshop pro rodinné příslušníky osob po poranění mozku, jehož cílem bylo blíže je seznámit s problematikou poškození mozku, naučit je, jak přistupovat k blízkému ve všech fázích po poškození mozku, a umožnit účastníkům workshopu sdílet svoje radosti, starosti a zkušenosti.

  více...

 • Otevřený dopis ministrovi zdravotnictví

  CEREBRUM zaslalo ministrovi zdravotnictví panu docentovi Leoši Hegerovi otevřený dopis ve kterém žádá o pomoc při řešení situace v oblasti dostupnosti péče a rehabilitace pro pacienty po poranění mozku v ČR.

  více...

 • Chystané snížení příspěvku na péči zasáhne velmi významný počet osob po poškození mozku.

  Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá radikálně snížit příspěvek na péči v I. stupni závislosti osobám se zdravotním postižením z 2000 Kč na 800 Kč. Tento krom může velmi negativně ovlivnit již tak mnohdy finančně vypjatou situaci rodin osob po poranění mozku.

  více...

 • CEREBRUM

  Workshop: Rehabilitace kognitivních funkcí

  01.10.2010 13:55

  Sdružení CEREBRUM uspořádalo dne 23. září 2010 v Praze praktický workshop na téma Rehabilitace kognitivních funkcí za účasti předních zahraničních i českých odborníků z oblasti neurorehabilitace.

  více...

 • Mezinárodní Workshop: Poranění mozku. A co dál?

  11.05.2010 12:00

  Sdružení CEREBRUM uspořádalo ve dnech 29. - 30.4. 2010 v Praze mezinárodní workshop, který se zabýval péčí o pacienty po získaném poškození mozku a jejich rodiny. Workshop byl zaměřen na získání zkušeností ze zahraničí a především na koncepční řešení situace v ČR, které by ulehčilo návrat osob po poranění mozku do běžného života, podporovalo pečující rodiny a současně bylo udržitelné pro zdravotně-sociální sektor.

  více...

 • Konec jednoho prospěšného programu?

  27.04.2010 12:00

  CEREBRUM bude nuceno pro nedostatek dotací ukončit ojedinělý rehabilitační program pro pacienty po poškození mozku

  více...

 • CEREBRUM v novém

  23.01.2010 12:00

  Ve středu 20. ledna 2010 se konalo slavnostní otevření nových prostor občanského sdružení CEREBRUM v Křižíkově ulici 56/75A na pražském Karlíně.

  více...


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;