Články o poranění mozku

 • CEREBRUM

  Nevzdává to! Žena s poraněním mozku si plní svoje sny

  Lada Ekrtová se po poranění mozku vrátila k vrcholovému sportu, i když v jiné podobě...

  více...

 • Sexualita po poranění mozku

  Po poranění mozku často dochází ke změnám v oblasti sexuálních funkcí. Pokud máte v této oblasti nějaké problémy, existují strategie, které vám mohou pomoci tyto problémy vyřešit. V tomto článku popisujeme obvyklé sexuální problémy, které nastávají v důsledku poranění mozku a způsoby jak můžete tyto následky poranění zmírnit.

  více...

 • CEREBRUM

  Duše léčí tělo

  Zajímavý článek o alternativní léčebné metodě využívající meditaci u pacientů po poranění mozku. Na meditaci a všímavosti založená kognitivní terapie může zmírnit symptomy deprese u lidí po poranění mozku.

  více...

 • CEREBRUM

  EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

  Evropská unie se po oficiální ratifikaci stává smluvní stranou vůbec první úmluvy v oblasti lidských práv – Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením. Jejím cílem je zajistit, aby lidé se zdravotním postižením mohli požívat svých práv stejně jako všichni ostatní.

  více...

 • Poranění mozku a deprese

  Deprese jsou u osob po poranění mozku velice častou emoční reakcí na nastalou životní situaci.

  více...

 • CEREBRUM OSN

  Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením a její dopad na osoby po poranění mozku

  Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením v České republice vstoupila v platnost 28. října 2009. Tato Úmluva výrazně rozčeřila stojaté vody právních dokumentů, které se týkají zdravotně postižených osob a je tak vítanou právní pomocí i pro osoby po poranění mozku.

  více...

 • STUDIE: Rodinní příslušníci osob po poranění mozku jako další a často zanedbávané oběti traumatu

  Studie je výsledkem kvalitativního šetření rodin, jejichž člen utrpěl poranění mozku. Právě tito rodinní příslušníci totiž bývají opomíjenou složkou procesu zdravotní a sociální péče o osoby po poranění mozku. Výzkum si proto kladl za cíl odpovědět na otázku, jaký vliv má poranění mozku na pečující a na uspokojování jejich potřeb. Svým zaměřením rozkryl různé aspekty jejich nastalé životní situace – dopad na jejich psychický stav, pracovní život, partnerské a jiné rodinné vztahy. V rozhovorech se objevil i další podstatný vliv na potřeby pečujících – zdravotnická péče a přístup k nemocnému. Studie tak předkládá ucelený souhrn možných vlivů na pečující a nabízí i přehled možných opatření pro ulehčení péče o tyto osoby.

  více...


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;