Podpořte nás

Posláním CEREBRA je podporovat a pomáhat osobám po poranění mozku a jejich rodinám a pečujícím.

Bez Vaší podpory a pomoci, ať už ve formě dobrovolné práce, poradenství, věcných nebo finančních darů a příspěvků, bychom mohli pomáhat jen velmi omezeně a obtížně. Prosíme, zvažte jakou formu pomoci byste nám mohli nebo chtěli nabídnout a neváhejte nás kontaktovat. Vaší podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni.

Podpořit nás může finančním darem na činnost, věcným darem či dobrovolnou pomocí.

Finanční dar můžete poukázat jednorázovým či trvalým bankovním příkazem, případně poštovní poukázkou typu A, na transparentní účet CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.

u FIO Banky

č.účtu 2100861130/2010

Za finanční podporu děkujeme!! Použijeme ji na rozvoj činnosti sdružení a projektů podporujících osoby po poranění mozku. Pokud chcete poukázanou částku využít ke snížení vašeho daňového základu, zašlete prosím údaje o Vás a Vaší firmě na náš e-mail  . Obratem Vám zašleme potvrzení o přijmutí daru.

Další možnosti podpory


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;