Rekondiční pobyt

Rekondiční pobyty pořádá CEREBRUM od roku 2008. V každém roce obvykle realizujeme 1 týdenní a 2 víkendové pobyty.

Týdenní rekondiční pobyty jsou určeny pro občany po poškození mozku (lidé po úrazech, cévních mozkových příhodách, hypoxiích, nádorech mozku,…). Rekondiční pobyty nabízí klientům intenzivní rehabilitační péči mimo domov, rehabilitační péče se zaměřuje na problematiku následků poranění mozku v oblasti fyzických, kognitivních a psychosociálních deficitů. V oblasti fyzických deficitů se cvičení zaměřují na zlepšení spasticity, rovnováhy, uvolnění zkrácených svalů a celkové protažení těla. Pro zlepšení obtíží v oblasti kognitivních funkcí zde probíhá trénink paměti, pozornosti a dalších kognitivních funkcí. Výše zmíněná rehabilitační cvičení probíhají zpravidla dvakrát denně ve dvouhodinových blocích.

Na rekondičním pobytu bývají pořádány tématické přednášky vztahující se k problematice poranění mozku – návrat po úrazu do zaměstnání, rehabilitační pomůcky, dávková politika atd. Přednášky jsou vedeny odborníky, kteří zároveň zajišťují jednotlivé aktivity rekondičního pobytu (ergoterapeut, fyzioterapeut, psycholog, koordinátor projektu).

Rekondiční pobyt bývá doplněn dalšími společenskými aktivitami např. vycházkami za kulturou, výlety, procházkami, společenským večerem atd.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;