Hlaste se do dalšího běhu REHA programu, začínáme v září!

Cíle rehabilitačně – rekondičního programu:

  • rozvíjet fyzické a mentální schopnosti a dovednosti
  • zachovávat stávající stav a v ideálním případě zlepšovat stav osob po poškození mozku
  • zvyšovat náhled na problémy vzniklé po poškození mozku
  • sdílet zkušenost po poškození mozku
  • osamostatňovat

Charakteristika rehabilitačně-rekondičního programu:

Rehabilitačně rekondiční program je určen osobám po poškození mozku ve věku 15 a více let. Program se skládá ze skupinových aktivit, délka programu je 18 týdnů.

Aktivity jsou určeny pro skupinu max. 8 klientů. Přednost účastnit se programu mají klienti, kteří navštěvují celý program.

Podmínkou účasti v programu je absolvování úvodní schůzky, zaplacení příslušné finanční částky za navštěvované aktivity a v případě Tréninku kognitivních funkcí navíc vyplnění 2 subtestů.

Ceník

Místo aktivit

Aktivity se konají v sídle CEREBRA – Křižíkova 56/75, 168 00 Praha 8.

Aktuální rozvrh aktivit

Docházka

Účastník programu má nárok na absolvování programu v šíři dle svého uvážení a na základě výsledků vstuních diagnostik. Pro účast v dalším programu se musí účastnit minimálně 70% programu.

Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci se kurzů neúčastní, mají však možnost účastnit se ukázkové hodiny, která je sdružením organizována v 1. týdnu programu.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;