Publikace

Jedním z cílů CEREBRA je poskytovat informace a zvyšovat povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice poranění mozku. Tento cíl se snažíme naplňovat skreze vydávání osvětových a informačních materiálů, jakými jsou brožury, knihy, informační letáky, sborníky z našich akcí a další.

Publikace si můžete objednat na mailu ,rádi Vám je zašleme.

Některé publikace si také můžete zdarma stáhnout ve formátu .PDF.

 • Když má rodič poranění mozku

  Děti, které pochází z rodin, kde jeden z rodičů utrpěl poranění mozku, se často potýkají s pocitem, že nikdo jiný nedokáže pochopit, čím procházely. I když někteří z jejich přátel zažili ztrátu rodiče, ať už v důsledku smrti či rozvodu, žádná taková zkušenost se nikdy neshodovala s tou jejich. Synové a dcery se proto rozhodli promluvit o své osamělosti a touze znát někoho, kdo ve stejném věku prožil něco podobného. Právě tato potřeba se stala podnětem vzniku publikace, jejíž řádky právě čtete, a jejímž hlavním cílem je pomoci mladým lidem najít jeden druhého, podělit se o své frustrace a naděje, společně sdílet minulost a připravit se na budoucnost.

  více...

 • Manuál k projektu Cesta do práce

  Ke stažení nabízíme manuál k projektu Cesta do práce osob po poranění mozku

  více...

 • CEREBRUM

  Životní přípěhy po poškození mozku

  V této publikaci si můžete přečíst příběhy několika osob, jejichž život ovlivnilo poškození mozku. Jsou to výpovědi jak samotných lidí s handicapem, tak i rodinných příslušníků, o jejich zkušenosti, jak se s tímto nelehkým postižením vypořádat a najít si nový smysl života. Jsou to příběhy o vůli, odvaze a naději.

  více...

 • CEREBRUM Titulní stránka

  Moje nové já

  Publikace Moje nové já, v anglickém originálu The new me přináší intimní výpovědi klientů Headway s vlastní zkušeností s poraněním mozku a životem po. V jejich příbězích a básních se skrývá síla, víra a naděje pro nové začátky. Přináší zajímavé čtení na letní večery pro všechny, které toto téma osloví.

  více...

 • CEREBRUM

  Doporučení k organizaci systému zdravotně-sociální péče o pacienty po získaném poškození mozku

  Tato publikace je výsledkem diskuzí odborníků z různých oblastí nad současným stavem zdravotně-sociální péče o lidi se získaným poškozením mozku.

  více...

 • CEREBRUM

  Případová studie společenských nákladů spojených s následky poranění mozku

  Na příkladech 5ti respondentů a jejich rodinných příslušníků jsme analyzovali průběh léčby, rehabilitace, péče v komunitě lidí po poranění mozku a náklady s tím spojené. Neméně důležitým cílem případové studie bylo zhodnocení vlivu poranění mozku na život respondentů a jejich rodin. Výsledky ukazují, že průběh zdravotní péče a s tím spojených nákladů zdravotní péče byl u většiny sledovaných případů velmi podobný. Péči na akutních odděleních, kde náklady mnohonásobně převyšují úhrady za rehabilitační a následnou péči, neshledávají respondenti tolik problematickou jako péči postakutní, ačkoli i v rámci akutní péče zmiňují mnoho problémů.

  více...

 • CEREBRUM Titulní stránka knihy

  Kniha: Jak provádět trénink kognitivních funkcí

  Kniha „Jak provádět trénink kognitivních funkcí“ od anglických autorů Kita Malii a Anne Brannaganové. Kniha byla znovu vydána.

  více...

 • CEREBRUM

  Brožura: Člověk po poranění mozku na zdravotně-sociálních odborech: Jak můžete pomoci?

  Brožura byla napsána zejména pro úředníky zdravotně-sociálních odborů, také však pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další odborníky, kteří se dostávají do kontaktu s lidmi po poranění mozku.

  více...

 • CEREBRUM

  BROŽURA: Poruchy vědomí po poranění mozku: Jak můžete pomoci

  Brožura pokrývá základní fakta o poranění mozku, péči v nemocnici, neurorehabilitaci a přiložena je i ukázka programu bazální stimulace osoby v bezvědomí. Dále je pozornost věnována zejména základní ošetřovatelské a fyzioterapeutické péči v domácím prostředí a možnosti čerpání kompenzačních pomůcek. Publikace rovněž přináší řadu praktických informací, jako například údaje o možnostech finančního odškodnění a sociálních dávkách.

  více...

 • CEREBRUM

  BROŽURA: Poranění mozku: A co dál?

  Sdružení CEREBRUM vydalo brožuru s názvem "Poranění mozku: A co dál?", která je určena nejen pro občany, kteří utrpěli poranění mozku, ale i pro rodinné příslušníky a pečující, kteří se o tyto osoby starají. Brožura pokrývá základní fakta o poranění mozku, možnostech rehabilitace a nejčastějších následcích tohoto poranění, spolu s návrhy a strategiemi, které dotyčnému pomohou tyto potíže překonávat.

  více...

 • CEREBRUM

  Brožura: „Clubhouse model“ pro osoby po poškození mozku

  Brožura popisuje a vysvětluje základní hodnoty pracovního komunitního centra „Clubhouse“ v Dánsku a jejich aplikaci v praxi, fungování centra Hoved Huset (cílová skupina, způsoby zapojení a podporování členů k návratu do smysluplného zaměstnání, aktivity probíhající v centru), výsledky a zkušenosti z pohledu členů i zaměstnavatelů na dánském pracovním trhu atd.

  více...

 • CEREBRUM

  Sborník z mezinárodní konference "Život po poranění mozku"

  Hlavním cílem konference bylo zprostředkovat výměnu zkušeností a poskytnout platformu pro zástupce zdravotních institucí, lékaře, akademickou sféru, zástupce zdravotních pojišťoven, zástupce územních samosprávných celků zodpovědných za plánování zdravotních a sociálních služeb, pacienty a jejich rodiny a další profesionály, kteří se problematikou poranění mozku zabývají.

  více...


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;