Přednášky

Každý měsíc pořádáme přednášky věnující se problematice poranění mozku. Tématicky zaměřené přednášky pořádáme od března roku 2008.

Cílem přednášek je osvětová a podpůrná činnost ve prospěch lidí po poranění mozku a pečujících rodinných příslušníků o jednotlivých aspektech života po poranění mozku a možnostech terapie nebo rehabilitace.

Lektoři, kteří přednášky vedou, jsou odborníci, kteří pracují v oblasti rehabilitace a péče o osoby po poškození mozku nebo jiným neurologickým postižením.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;