Česká literatura

Mapování implementace strategických dokumentů vztahujících se k péči o duševní zdraví v ČR
Autoři: kolektiv autorů

Měsíčník - 04
Autoři: Brůhová, D; Lopezová, L.

Měsíčník - 03
Autoři: Brůhová, D; Lopezová, L.

Demence
Autor: Buijssen, H.

Procvičování paměti a kreativity
Autor: Clegg, B.

Zavádění standartů kvality sociálních služeb do praxe
Autoři: Čermáková, K.; Johnová, M.

Supervize v pomáhajících profesích
Autoři: Hawkins, P.; Shohet, R.

Péče o pacienty s kognitivní poruchou
Autoři: Holmerová, I.; Jarolímová, E.; Suchá, J.

Na pomoc pečujícím rodinám
Autoři: Holmerová, I.; Janečková, H.; Niklová, D.

Lidský vztah jako součást profese
Autor: Kopřiva, K.

Trauma mozku a jeho rehabilitace
Autor: Lippertová-Grünerová, M.

Dobrodružné hry a cvičení v přírodě
Autor: Neuman, J.

Česká geriatrická revue
Autor: Topinková, E.

Nápadník
Autor: Valová, H.; Spáčil, L.

Fundraisingové databáze
Autor: Flory, P.

Péče o dárce
Autor: Gilchrist, K.

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 2008
Autor: Koukal, P.

Firemní fundraising
Autor: Kroupa, J.

Všeobecná deklarace lidských práv
Autor: OSN

Charta Organizace spojených národů a Statut Mezinárodního soudního dvora
Autor: OSN

Fundraisingové aktivity
Autor: Polačková, Z.

Právní rádce: Příručka pro všechny, kteří se potkávají s duševní nemocí
Autor: Pospíšil, F.

Podvojné účetnictví neziskových organizací
Autor: Smejkal, J.

Poradce 7-8: daně z přímů
Autor: Valeriánová, T.
 • CEREBRUM

  Cévní mozková příhoda - Prevence a léčba mozkového iktu

  Tato příručka je určena pacientům a jejich rodinám, kteří se potýkají s následky iktu. Ve čtyřech rodinách z pěti žije jeden člověk postižený iktem a právě tuto knihu potřebujete vy nebo někdo z vašich blízkých.

  více...

 • CEREBRUM

  Neuropsychoterapie - Nové přístupy k terapii na základě poznatků neurovědy

  Tato kniha shrnuje, co dnes víme o neuronálních strukturách a procesech, které se odehrávají v mozku a ovlivňují naše pocity a způsoby jednání. Snaží se odpovědět například na otázky, jaké jsou neuronální základy psychických nemocí, nebo jak je možné, že vznikají psychické poruchy.

  více...

 • CEREBRUM

  Rehabilitace po CMP

  Publikace je určená lidem po cévní mozkové příhodě, jejich rodinám a blízkým přátelům. Tento průvodce může pomoci také lékařům a zdravotním sestrám pracujícím v nemocnicích.

  více...

 • CEREBRUM

  Velká kniha techniky učení, tréninku paměti a koncentrace

  Tuto knihu využijete při studiu, práci či jinde kde se střetáváme s výzvou něco nového se naučit a zapamatovat si. Naštěstí existují metody, díky nimž můžeme významně zlepšit svou paměť, koncentraci a tím i schopnost se v něčem novém vzdělat.

  více...


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;