Naše služby

Spolek CEREBRUM nabízí široké spektrum služeb osobám po poškození mozku i jejich rodinným příslušníkům.

Zaměřujeme se především na obnovu a rozvíjení ztracených nebo poškozených schopností a dovedností a také na posílení samostatnosti našich klientů při řešení běžných denních problémů.

Zprostředkováváme zdroje informací a sami poskytujeme cenné rady rodinám a všem dalším osobám pečujícím o osoby po poranění mozku ohledně správného postupu a přístupu k nim.

Pokud nevíte, na koho se obrátit, stáhněte si seznam našich pracovníků a jejich kompetencí (pdf).

Vyberte si z naší současné nabídky služeb:

Rehabilitačně - rekondiční program

V rámci Rehabilitačně - rekondičního programu učíme účastníky lépe porozumět svým obtížím a uplatňovat kompenzační strategie, které jim pomohou tyto obtíže překonávat. Účastníci programu rozvíjejí funkce, které byly poškozením mozku narušeny, zlepšují si své komunikační dovednosti a získávají dovednosti potřebné pro uplatnění se v každodenním životě. Velmi pozitivní je i psychosociální dopad programu, protože snižuje sociální izolaci, k níž poškození mozku často vede.

Svépomocné skupiny pro rodinné příslušníky

Principem svépomocných aktivit je poskytnout prostor ke sdílení a vzájemnou podporu rodinných příslušníků, kteří pečují o blízkou osobu po poranění mozku. Koncept svépomocných skupin vychází ze zkušenosti, že životu rodiny po poranění mozku a problémům, se kterými se rodina musí potýkat, rozumí především právě rodinní příslušníci. Hlavním motivem je sdílet zkušenosti, hledat společná řešení, poskytnout si podporu. Důležitý je i fakt, že při setkávání s dalšími rodinnými příslušníky bez těch, o které celodenně pečují, si mohou účastníci odpočinout od často fyzicky i psychicky náročné péče.

Poradenství

V rámci projektu poradenství poskytujeme podporu lidem po poranění mozku a jejich rodinám formou osobních konzultací s psycholožkou, telefonických konzultací a internetového poradenství. Tím se také snažíme zvyšovat informovanost o problematice získaného poškození mozku.

Přednášky

Informovanost o následcích poškození mozku a možnostech terapie či péče dále zvyšujeme prostřednictvím pravidelných přednášek s odborníky pracujícími s lidmi po poškození mozku a jejich rodinami.

Občasník Makovice

Občasník Makovice vydáváme pravidelně od konce roku 2007 (s krátkým přerušením z důvodu finanční a personální náročnosti). Smyslem vydávání občasníku Makovice je především zvýšení informovanosti občanů po poškození mozku, jejich rodin a také odborné společnosti o problematice poškození mozku, o aktuálních tématech, které se týkají rehabilitace, péče a celkově života po poranění mozku a také činnosti spolku CEREBRUM. (V současné době nevychází.)

Rekondiční pobyty

Rekondiční pobyty pořádá CEREBRUM od roku 2008, v každém roce obvykle realizujeme 1 týdenní a 2 víkendové pobyty.

Knihovna

Spolek CEREBRUM disponuje řadou knih, které mohou být k užitku všem, kteří pečují nebo jsou ve styku s osobami po poranění mozku a řeší řadu s tím spojených problémů. Součástí naší knihovny je pak také i množství zahraniční odborné literatury s tématikou poranění mozku, kterou mohou využít všichni zájemci o detailnější informace z oboru, specialisté či studenti.

Knihovna spolku je otevřena každý pátek od 12 do 17ti hodin. Knihy půjčujeme pouze prezenčně, v případě zájmu si u nás můžete část knihy za poplatek okopírovat.

Knihy jsou rozděleny podle jazyka, ve kterém jsou napsány a seřazeny abecedně podle příjmení autora. 

Publikace

Jedním z cílů CEREBRA je poskytovat informace a zvyšovat povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice poranění mozku. Tento cíl se snažíme naplňovat skreze vydávání osvětových a informačních materiálů, jakými jsou brožury, knihy, informační letáky, sborníky z našich akcí a další.

  • CEREBRUM

    Kupte si počítačový program HAPPYneuron v CEREBRU

    Software pro trénink mozku HAPPYneuron může pomoci mnoha skupinám lidí, jejichž kognitivní funkce jsou oslabeny - ať už v důsledku věku, v důsledku nemoci či poškození mozku. Pomáhá ale i těm, kteří z nějakého důvodu potřebují zlepšit svou výkonnost (sportovci, řidiči, náročné profese…). Naše mentální schopnosti totiž nejsou jednou provždy dané, mění se v závislosti na věku i v závislosti na mnoha jiných faktorech. Chceme-li si udržet výkonnost - nebo chceme-li ji znovu získat, když jsme o ni přišli - jediná cesta vede přes rehabilitaci, přes cvičení a trénink.

    více...


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;