Prodej odborných publikací

Kit Malia& Anne Brannagan: Jak dělat trénink kognitivních funkcí

Trevor Powell & Kit Malia: Cvičebnice pro lidi po poranění mozku

Cena publikací: 

250 Kč pro osoby s poškozením mozku a jejich rodiny, studenti 

500 Kč další veřejnost

Objednávky můžete zasílat na finance@cerebrum2007.cz 
CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;