Informace o Projektu Zero

BIF EUROPEAN CONFEDERATION vydala 19. 3. 2018 informaci o Projektu Zero.

Projekt Zero se zaměřuje na práva lidí se zdravotním postižením po celém světě. Usiluje o identifikaci nejinovativnějších a nejúčinnějších politik a postupů, které zlepšují životy osob se zdravotním postižením a o informování o těchto politikách a praktikách.

Každý rok projekt Zero zaměřuje svůj výzkum na konkrétní téma z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a poskytuje organizacím příležitost navrhnout / podat inovativní návrh / politiku.

Pokud máte průkopnickou praxi nebo myšlenku, víte o organizaci, kterou byste chtěli nominovat nebo chcete získat informace / pozvánku na konference, kontaktujte prosím office@zeroproject.org.

Více informací v angličtině naleznete na webu www.bif-ec.com.

BIF je nevládní organizace zaměřená na zvyšování povědomí o poranění mozku prostřednictvím společné evropské platformy. Sdružuje 14 evropských zemí a její členové spolupracují na sdílení nápadů, informací a vývoje v nejmodernějším výzkumu, který pomáhá těm, kteří zažili nebo se starají o osoby s poraněním mozku. BIF je mezinárodní nezisková asociace (A.I.S.B.L) registrovaná v rámci "Evropské konfederace sdružených osob a rodinných sdružení poškozených mozkem". Cerebrum je členem BIF.


CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.
Křižíkova 56/75A 186 00 Praha 8
Telefon: (+420) 226 807 048
E-mail:

vytvořeno www.netplanet.cz

CEREBRUM 2013

;